سفارش تبلیغ
ثبت دامنه و میزبان هاست ایران
اگر بردبار نیستى خود را به بردبارى وادار چه کم است کسى که خود را همانند مردمى کند و از جمله آنان نشود . [نهج البلاغه]